הסכם שימוש באתר ISA-Is.org.il

כללי
ברוכים הבאים לאתר העמותה למכשירנות ובקרה (אי.אס.איי) ישראל (להלן: "העמותה") שימושכם באתר ובשירותים המוצעים כפוף לקבלתכם המוחלטת של הסכם השימוש שלהלן.
הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לתנאים אלה.
הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי ההסכם מעת לעת.
התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי
התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עיצה, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר.
לעיתים, התכנים מבטאים אסכולה מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. התכנים שבאתר, כראוי לתכנים בתחומי ההנדסה, הנם תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה, ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת.

אחריות וכתב ויתור
המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי בעליו של האתר ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים והיועצים המשתתפים בעריכתו.
העמותה עושה כל מאמץ כדי לספק מידע זמין, מדויק, מלא, מהימן ועדכני,אבל תכנים שונים באתר עשויים להשתנות או לכלול טעויות שנעשו לא בזדון.
למרות למאמצים העמותה אינה יכולה להבטיח את מהימנות,זמינות ודיוק של תכנים הנמצאים באתר באופן מלא.
העמותה לא תישא בכל אחריות שהיא בקשר לתכנים ואינה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש בתכנים או מהסתמכות עליהם.
כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, איפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
העמותה תברך את הצעות של המשתמשים כיצד לשפר את האתר ולתקן טעויות.

זכויות קניין רוחני
מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ: גרפי, טקסטואלי או מולטימדיה המצויים באתר, (להלן "התכנים") הנן של isa-is.org.il בלבד.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת isa-isr.org.il מראש ובכתב.

ספריה טכנית של אתר וזכויות קניין רוחני
המידע המוצג בספריה טכנית של אתר זה נחשב מידע לציבור (אלא אם צוין אחרת) וניתן להפיץ או להעתיק בתנאי ייחוס מלא ניתנת (כותרת המסמך, שם המחבר, תאריך צורה של פרסום מקורי, כתובת, שם המסמך, וכו '). המידע מסופק בתום לב כדי לסייע בחינוך ולמודעות מקצועית, והדרכה.העמותה תברך את הצעות כיצד לשפר את ספריה טכנית.
העמותה מודה מראש על תרומות תכנים מלווים באישורים רלוואנטיים מאפשרים שימוש ציבורי בהם, כפי שמפורט לעיל.

קישורים לאתרים אחרים
אתר אינטרנט זה מספק קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם של העמותה ולא בשליטתה.
הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד.העמותה לא אחראית על תוכן האתר המקושר, ולא מהימנותו,שלמותו, דיוקו, עדכנותו וזמינותו.
מדיניות זכויות הקניין הרוחני של אתרים מקושרים מוגדרת באתרים עצמם וגולשים בהם צריכים לפעול בהתאם
ובאחריות אישית, על מנת לא להפר את חוקי זכויות קניין רוחני.

העמותה לא תישא בכל אחריות בקשר לתכנים מקושרים ואינה אחראית לכל נזק שיגרם כתוצאה מהשימוש בתכנים מקושרים או מהסתמכות עליהם.
הבהרה בנוגע לשימוש בלשון זכר
באתר של העמותה ובהסכם שימוש זה ננקטת לעתים לשון זכר בהתייחסות אל כלל הגולשות והגולשים ובמתן שמות לערכים
על מנת למנוע סרבול מיותר בלבד. אנא קבלו זאת בהבנה.

מקום שיפוט והדין החל
על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע משימוש באתר יהיה בבית המשפט המוסמך בישראל במחוז תל-אביב בלבד.