העמותה הבינלאומית לאוטומציה (ISA) ישראל

דו"ח ועדת הביקורת לתקופה 2011/2012

 

מבוא

 

בפתח הדברים יש לציין שדו"ח ביקורת זה מתייחס לתקופה המכסה את פרק הזמן שעבר

מ- 22/9/2011, תאריך הכנס השנתי האחרון, ועד היום. בתקופה זאת מר גיורא ברנדווין כיהן כנשיא העמותה, לאחר כניסתו לתפקיד בתום הכנס השנתי האחרון, וחברי ועד העמותה היו איציק שבת, א. ברקאי, ש. לסמן, א. טל, ע. בן אפרים, ע. שטרן.

 

            נערכה ביקורת תקופתית כנדרש בתקנון העמותה וזאת לקראת הכנס השנתי שעומד להתקיים בתאריך 30/8/2012 במלון כפר המכביה, רמת גן . הביקורת מתבססת על שיחות שהיו, פנים אל פנים ודרך הטלפון, בין עורכי הדו"ח לבין הנשיא המכהן מר גיורא ברנדווין והגזבר מר ארנון טל במהלך חודש אוגוסט 2012. להלן הממצאים לפי הנושאים שנבדקו ונסקרו:

 

 

 

 1. ישיבות ועד העמותה

 

 • ישיבות פרונטאליות נערכו בתדירות נמוכה ולא קבועה, בממוצע פעם בחודשיים שלושה. בסך הכל התקיימו 5 ישיבות ועד – ראה פרוט התאריכים בדו"ח נשיא העמותה המצורף.
 • פרוטוקול מסודר לאחר כל ישיבה פרונטאלית נכתב כנדרש בתקנון, כולל סיכום החלטות.
 • מצאנו שלא בוצע מעקב החלטות בצורה ממוסדת ולא ניתן לדעת מה מבין ההחלטות שהתקבלוגם יצאו לפועל וזאת מחוסר תיעוד מתאים. יחד עם זאת יש לציין שבסוף כל ישיבה יש סיכום על הישיבה ובישיבה שאחריה, בתחילתה, עוקבים על הנושאים הפתוחים.
 • אחוז ההשתתפות של חברי הועד בישיבות פרונטאליות עמד על ממוצע של כ- 65% .
 • רצוי לדאוג לנוהל קבוע וידוע מראש שיסדיר את עניין תדירות המפגשים הפרונטאליים (כגון בכל יום ה' האחרון של כל חודש, כפי שהיה נהוג פעם) – הערה שחוזרת מהדו"ח הקודם. אנו בדעה שעם התראה קבועה של לפחות חודש מראש ניתן להתארגן כראוי ולקיים את הישיבות בתאריכים קבועים מראש.
 • סיכומי הישיבות הפרונטאליות וההחלטות שהתקבלו ממשיכים להיות מפורסמים באתר האינטרנט של העמותה (ראה קישור http://www.isa-is.org.il/commity.htm). אנו רואים חשיבות רבה בפרסומים מסוג זה.
 • נבחרו חברי וועדת ההיגוי לקונגרס השנתי שיתקיים בחודש נובמבר ש"ז והוא פעיל ומקדם היטב את הנושא.

 

 

 

 1. פעילויות העמותה

 

 • הייתה הצהרת כוונות ע"י הנשיא עם כניסתו לתפקיד, מבחינת הפעילויות הצפויות, וזאת על בסיס שנתי, במהלך הכנס השנתי שנערך ב- 22/9/2011. יש לציין שהפעילויות התרחבו מעבר להצהרת הכוונות שהייתה.
 • במהלך השנה, שהדו"ח הנוכחי מתייחס אליה, נערכו 3 ימי עיון. ההצלחה בימי העיון האלה הייתה מרובה עם יותר מ- 200 משתתפים בממוצע לכל אירוע בשילוב עם שולחנות תצוגה של חברות מסחריות, הודות לעבודתם המשותפת והמאומצת של חברי הועד ביחד עם "מירב-דסקלו הפקות" (ראה פרוט בדו"ח נשיא העמותה המצורף).
 • במהלך השנה נערך גם סמינר מקצועי בנושא "הגנה מפני פיצוץ" בו השתתפו כ- 30 איש.
 • השנה בתחום ההדרכה נערך קורס בנושא "מכשור ובקרה" שבו השתתפו גם כ- 30 איש.
 • נמשך בהצלחה שילוב שולחנות תצוגה של חברות, בימי העיון,דבר שללא ספק מוסיף הרבה לתוכן יום העיון עצמו ויש להמשיך בשילוב זה.
 • יש לשקול גם בשימת דגש על פעילויות אחרות כגון מפגשים אזוריים. במהלך ארבע השנים האחרונות לא התקיים מפגש כזה.
 • מורגשת תופעה של אי-חידוש חברות בעמותה. כיום רשומים בעמותה 79 חברים. הועד מנסה להגדיל את מספר החברים ע"י חלוקת פליירים לפרסום העמותה בתערוכות מקצועיות, וכן בפרסום באתר העמותה, ויש לברך על כך. כמו כן הוא דואג לערוך ביקורת בנושא זה כל רבעון.
 • נשיא העמותה בחר לפרסם תוכנית מפורטת לפעילויות העמותה עד סוף הכהונה שלו (ראה דו"ח נשיא העמותה המצורף). להערכתנו זאת הצהרת כוונות רצינית וראויה ויש לברך על כך. תקוותנו שהעמותה תוכל לממש את כל אשר רשום בתוכנית.

 

 

 

 1. התקשרויות

 

 • ההסכם הקיים בין העמותה לבין חברת "מירב-דסקלו הפקות" לארגון ימי עיון, כנסים, סמינרים וכ"ו נמשך בצורה מיטבית.
 • הקשר עם המוסף "מכשור ובקרה" של עיתון "תעשיות" ממשיך ו"פינת הנשיא" נותנת ידיעות על המתרחש בעמותה.
 • קשר בין חברי העמותה והאתר המטופח שב- INTERNET מתפתח אך עדיין לא מספיק. כאן המקום לחזור ולציין שוב ושוב, את תרומתו העשירה של נשיא העמותה לשעבר מר שמואל לסמן בפיתוח האתר, תחזוקתו ועדכונו השוטף והפיכתו לאטרקטיבי ומעניין במיוחד. כאן המקום לציין שהערה זאת הופיעה גם בדו"ח הביקורת הקודם.

 

 

 

 1. השקעות וכספים

 

 • השנה ההכנסות וההוצאות בארץ של העמותה היו מימי העיון, סמינר וקורס שנערכו. בנוסף קיימת הכנסה שוטפת המשולמת ע"י ISA ארה"ב בתדירות של פעמים בשנה, על פי מספר החברים הרשומים – כיום רשומים רשמית 79 חברים בעמותה.
 • התשלומים של  ISA ארה"ב מבוצעים בדולרים ונשארים במטבע זה בחשבון עו"ש ויתר הכספים מושקעים באג"ח ובפק"מ שקלי שבועי / שנתי מתחדש. מדיניות השקעה זו, ונראית סבירה לאור המצב הכלכלי הנוכחי. רצ"ב דו"ח הגזבר.
 • ההוצאה העיקרית והגדולה של העמותה הייתה במימון הכנס השנתי (כ- 28000 ₪) שנערך ב- 22/9/2011. בנוסף העמותה אירחה על חשבונה את הנשיא האירופי של ISA עם רעייתו.
 • לפי החלטת ועד העמותה לשלושה אנשים שמורה זכות החתימה והם: הנשיא, הגזבר והנשיא היוצא. אישורי החתימה הקיימים היום בבנק הנם של מר איציק שבת, מר ארנון טל ומר אריק ברקאי. דבר זה סותר אל ההחלטה האמורה לפיה כיום זכות החתימה צריכה להיות בידיי מר גיורא ברנדווין, מר ארנון טל ומר איציק שבת. על וועד העמותה לתקן מצב זה או לחליפין לקבל החלטה אחרת ולתעד אותה בצורה מסודרת.
 • עד לכתיבת דו"ח נוכחי זה טיוטת דו"ח רואה החשבון האחרונה טרם הגיעה לידנו כך שאין באפשרותנו להתייחס בצורה נאותה למצבה הכספי של העמותה עד לתאריך 31.12.2011, למעט הנאמר בדו"ח הגזבר המצורף בהמשך.

 

 

 

 1. כנס שנתי

 

הכנס השנתי שאמור להיערך לפני החגים כל שנה, ושהוא גם אירוע חברתי מאד חשוב ומהנה, מתקיים גם השנה בזמן. הועד החליט גם השנה, שיש להטיל את ארגון הכנס לחברת "מירב-דסקלו הפקות" וזאת לאור ההצלחה של הכנס השנתי בשמונה השנים האחרונות. אנו רואים הצדקה בהחלטה זאת גם אם לא נבדקה הצעת מחיר מחברה אחרת. השנה סבסוד הכנס צפוי להיות בסביבות 15000 ₪ (תלוי במספר המשתתפים – ככל שההשתתפות בפועל תהיה קטנה יותר, הסבסוד יהיה גבוה יותר), שהוא סכום מקובל וסביר.

 

 

 

 1. כנס בין-לאומי

 

הכנס הבין-לאומי, האמור להתקיים פעם בשנתיים בחודש ינואר, לא התקיים משנת 2001 (הכנס הבין-לאומי השישי) ועד שנת 2007 (הכנס הבין-לאומי השביעי התקיים בפברואר 2007).

במקומו של כנס בין-לאומי זה, ועד העמותה החליט שיש לקיים "קונגרס בינלאומי" המשלב הרצאות טכניות ומסחריות של ספקים / יצרנים עם תערוכות של אותם היצרנים (ראה סעיף 7 שלהלן). להערכתנו יש לברך על כך אך יחד עם זאת אנו בדעה שיש לשמר מסורת זאת של כנס בין-לאומי המבוסס על טוהרת הטכנולוגיה וללא היבטים מסחריים.

למרות הנאמר לעיל, על פי התוכנית השנתית של העמותה, בשנה הקרובה אמור להתקיים כנס בין-לאומי בתערוכת ישראכם, בתאום עם "צוות שטיר". אנו תקווה שזאת תהיה התחלת ההמשך של הכנסים הבין-לאומיים התקופתיים.

 

 

 

 1. ISA בארץ

 

לפני שנתיים הועלה הרעיון לנסות ולהגביר את הקשר בין קהל הלקוחות הפוטנציאלי לבין הספקים (החברות המציגות). כך נולד הרעיון של "קונגרס בין-לאומי". בהתבסס על רעיון זה, בתאריך 1 בנובמבר 2010, התקיים בארץ "קונגרס ISA - ישראלי הראשון למכשירנות, בקרה ואוטומציה". לראשונה בארץ המימון לכנס / קונגרס זה הגיע מחברות המשתתפות (ספקים ו/או חברות מייצגות) ולא מדמי ההרשמה של הקהל הרחב המשתתף. במילים אחרות מדובר בקונגרס מסחרי לכל דבר עם אולמות תצוגה והרצאות במקביל של חברות מסחריות.

השנה, בחודש נובמבר, אמור להתקיים הקונגרס השני במתכונת דומה. במהלך קונגרס זה מתוכננות קרוב ל- 40 הרצאות שונות שינתנו חינם לקהל המבקרים.

למרות שמדובר באירוע רחב היקף הדורש הרבה השקעת זמן, מרץ ומחשבה, אין להתעלם מהעובדה שהוא בראש ובראשונה אירוע מסחרי – בדומה לתערוכות של "צוות שטיר". כאן המקום לציין ש- ISA העולמית רשמה על דגלה את הקידום המקצועי והטכנולוגי ללא הפן המסחרי. ועד העמותה בארץ דגל לא לחרוג מעיקרון זה עד לקיום הקונגרס האמור בשנת 2010. אין אנו רואים פסול בכך אך על ועד העמותה לעשות שילוב מושכל בין הפן המקצועי לפן המסחרי (ראה גם סעיף 6 לעיל).

 

 

 

 

 

העמותה נמצאת בקשר עם מדרשת רופין ונשיא העמותה נפגש עמם מספר פעמים במהלך השנה האחרונה בנושא של שיתוף פעולה. כמו כן, ע"מ להראות כוונות ורצון טובים הוענקה חברות חינם לסטודנטים שסיימו את לימודיהם במסלול של מכשור ובקרה.

 

 

 

 

 

בנוסף לנאמר לעיל אנו בדעה שעל וועד העמותה לשקול בחיוב את ההמלצות שלהלן:

¨       חברי עמותה ותיקים "נעלמים מן האופק" עם פרישתם בגיל זה או אחר מפעילויות המקצועיות ו/או מסחריות שלהם בין אם בוועד העמותה ובין אם מחוצה לה. הרשימה של אנשים כאלה הידועה לנו הנה ארוכה. רצוי מאוד להזמין חברים כאלה, מדי פעם, לימי עיון / כנסים / מפגשים / ישיבות וועד ואולי באותה ההזדמנות לשמוע ולקלוט מהם רעיונות – הרי, כפי שנאמר, "מכל מלמדי השכלתי".

¨       לאור החשיבות של הדאגה לדור ההמשך במקצוע זה, יש לחזק את הקשר עם מוסדות החינוך המקצועיים (ראה פסקה אחרונה בסעיף 9 שלהלן). לשם כך על וועד העמותה למנות חבר שתפקידו העיקרי יהיה יצירת קשר עם המוסדות האקדמיים והמכללות השונים במטרה לעורר את המודעות למקצוע של מכשור ובקרה ואוטומציה.

¨       מפגשים אזוריים וביקור במפעלים הנם, להערכתנו, בעלי חשיבות עליונה, בראש ובראשונה משום שהם מאפשרים למשתתפים להתרשם בדרך בלתי אמצעית וישירה מהמתרחש מבחינה מקצועית במפעלים שונים שלא תמיד נמצאים במסגרת פעילותם השוטפת. על וועד העמותה לדאוג לשלב ביקורים כאלה של החברים במסגרת פעילותו השוטפת.

 

 

 

 

 

 

           

 1. יש לציין שניהול העמותה במהלך התקופה שנבדקה היה רציני וקפדן, דבר המצביע על כך שהיה רצון לעשות ולהשקיע ויש לברך על כך. אנו מודעים היטב לכך שפעילויות מקצועיות של העמותה דורשות השקעת זמן רב ולא תמיד קל לדרוש זאת מחברי הוועד שעושים מלאכתם נאמנה ללא תמורה ובהתנדבות.
 2. יש לנהל בצורה מסודרת ומתועדת "מעקב החלטות", לקבוע תאריכי יעד לביצוע ההחלטות ולוודא ביצוען.
 3. יש להמשיך ולפתח את אתר העמותה ב-INTERNETולשלב בו, בנוסף לסיכומי דיונים, גם את נושא מעקב החלטות ווידוא בצוען.
 4. רצוי מאד להגיע לארגון של לפחות יום עיון אחד ברבעון (סה"כ ארבעה ימי עיון בשנה) וזאת בנוסף להדרכות / הסמכות / תערוכות. בסך הכל פעילויותיה השנה העמותה עמדה בכבוד במשימות שלה.
 5. יש להמשיך ולדאוג לארגן כנס בינלאומי אחת לשנתיים-שלוש בארץ עם או בנוסף ל"קונגרס מסחרי".
 6. מומלץ מאוד לחדש ולחזק את הקשר עם מוסדות החינוך המקצועיים ומוסדות להשכלה גבוהה. פעילות זאת תתרום להכרת תחום המכשור והבקרה במוסדות אלו וגם לטיפוח הדור הצעיר ואימוצו למקצוע שכה חסר היום.

 

 

 

 

                                                                                          

           

 

 

 

 

ד"ר ליאו אלצ'ה                                                                                       פרץ רוט

 

 

 

 

ועדת הביקורת

8.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח לדו"ח ביקורת מתאריך אוגוסט 2012

 

 

 

דו"ח נשיא העמותה

 

 

 

על שנת פעילות תשע"ב והמשך תוכנית

תוכנית וחזון:

-         ISA ישראל : שם מוכר בכל מכשיריה / אחזקה / משרד תכנון / ייצור – פעילות ממשיכה לפי תוכנית.

-          שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע במגמה להגדיל את הידע המקצועי : בשנה האחרונה הוגברה המעורבות של אנשים מחוץ לוועד: שמעון טרגרמן, מוטי גולן, גיל ארצי, אינה, צבי בן יוסף, יקיר אלוני (כתב חוות דעת לעיתון בנושא הקורס ) . אנו נמשיך במגמה זו

-         קביעת יעדים לשנתיים מראש – מומלץ מאוד

-         המשך התהליך של קורסים, ימי עיון והקונגרס – תוכנית מצורפת

-          גיוס אנשי מקצוע חדשים ל ISAמופץ מידע בכל יום עיון – יש לחפש דרכים נוספות

-          פורסמה כתבה יחסי הציבור בעיתון תעשיות.

פעילות שנה אחרונה

 1. בספטמבר 2011 - ביקור ראשון בישראל של נציג ISA העולמית, מר ז'אן פייר הואט, נשיא DS-12 אשר ממוקם באירופה.
 2. בוצע בספטמבר 2011 יום עיון בנושא חדש: אוטומציה - 198 משתתפים , 12 מציגים
 3. בוצע בדצמבר 2011 יום עיון תקשורת - 214 משתתפים , 11 מציגים
 4. בוצע באפריל 2012 לראשונה יום עיון משולב מערכות שקילה וחיישנים 220 משתתפים , 16 מציגים
 5. סמינר הגנה בפני פיצוץ התקיים בספטמבר 2011 - 28 משתתפים
 6. בפברואר 2012 - התקיים קורס מיכשור ובקרה 30 אנשים

מספר המשתתפים לכנס עלה לפחות בכ-30% בשנה האחרונה .

ישיבות ועד היגוי לקונגרס: התקיימו 3 ישיבות הכנה לקונגרס –– אודי קדם, איציק שבת, עופר שטרן, גיורא ברנדוין – במשרדי אלקון-ממ"ב

ישיבות וועד התקיימו בתאריכים :

6/9/2011 – ישיבה חגיגית עם האורח מצרפת
13/9/2011 - ישיבה בסוף יום עיון אוטומציה
27/10/2011 - ישיבה במשרדי אלקון ממ"ב
20/12/2011 - ישיבה בסוף יום עיון תקשורת אלחוטית
18/4/2012 - ישיבה בסוף כנס שקילה וחיישנים

פעילות ISA עתידית לשנה הקרובה :

 • עופר שטרן נוסע לישיבת ISA בחול – (גיורא במילואים בתקופה זאת)

תוכנית : ספטמבר 2012 – דצמבר 2013

יום עיון / קורס

מספר משתתפים

מס. שעות

מס. מציגים /חסויות

הערות

קונגרס ISA ב-2012

1500

 8

45

משוער

סמינר הגנה בפני פיצוץ בדצמבר 2012 *

30

16

 

משוער

יום עיון ישראכם – אפריל 2013

150

 

7

האולם ע"ח שטיר , כיבוד קל ISA

יום עיון משולב - יוני 2013:

חידושים באנליטיקה תעשייתית
מדידות זרימה בגזים ונוזלים

220

 8

15

משוער

יום עיון משולב - דצמבר 2013:

אוטומציה תעשייתית מתקדמת
יישומים ומדידה באנרגיה ירוקה

250

 8

15

משוער

נובמבר 2012   - סמינר הגנה בפני פיצוץ

30

   

משוער

שני קורסי מכשור ובקרה

60

128

   

פנים ארגוני : קורס מכשור ובקרה

10

176

   

פנים ארגוני : קורס מכשור ובקרה

20

48

   

פנים ארגוני : קורס מכשור ובקרה

20

48

   

סה"כ

2290 משתתפים

416 שעות הדרכה


 1. תצוגות וחסויות
 

 

 

סקירה של דו"ח ביקורת שעבר:
תופעת אי חידוש חברות בעמותה: לאחר הוצאת רשימת חברים מאתר ISA העולמית , מייד שלחנו לחברים לשעבר בקשה לחידוש והצלחנו לחדש חברות וכן לגייס עוד כ-7 נציגים מהתעשייה והחברות המסחריות. אנו נערוך ביקורת בנושא זה כל רבעון . כמו תמיד אנו מחלקים עלונים ומנסים לגייס חברים חדשים.

כנס שנתי 2011: עלות הסבסוד 27,582 ₪ הכולל סבסוד המלון ואירוח נשיא ISA-DS12

כנס 2012 : על-מנת להוריד בהוצאות השנה , הוחלט לערוך את הכנס במקום צנוע יותר : מלון כפר המכבייה – צפי סבסוד: 13,000 ₪

קונגרס ISA השני: האולם הראשי בגן האירועים כבר מלא , נכון להרגע אנו עומדים על 33 מציגים ושתי חסויות . המטרה לגייס עוד לפחות 12 מציגים ו-5 חסויות (חלוקת ברושורים והצבת רול-אפ והרצאה) . מספר ההרצאות בקונגרס יגיע לכ-50 ב-8 אולמות במקביל .

 

בכבוד רב,

 

גיורא ברנדוויין

נשיא מכהן

אוגוסט 2012

 

                                                           

 

נספח לדו"ח ביקורת מתאריך אוגוסט 2012

 

 

דו"ח גזבר העמותה

 

 

 

 

 

 

 

 1. חשבון עו"ש – בחשבון יש כ 100,700 ₪ שהופשרו מהפק"מ (כזכור, הוצאות השמירה היו גדולות מההכנסה) והכנסות\הוצאות מפעילות שוטפת וימי העיון והכנסים. במסגרת זו אירחנו את נציג העמותה מצרפת בכנס השנתי הקודם, רכשנו אביזרי פירסום (פופ-אפ) ועוד. אלו מהווים כ 40% מיתרות העמותה.

 

 1. ני"ע "מגדל" אג"ח להמרה. כיום יש בחשבון 6,900 ע"נ שהם, נכון לסוף 2011 כ– 98,600 ₪. בשנת 2011 ירד ערכם מכ– 113,500 ₪. (40% מהרזרבות של העמותה).

 

 1. הסכומים המוחזרים מדמי החבר מהעמותה בארה"ב מתקבלים במטבע $ ארה"ב. כיום יש בחשבון מט"ח סכום של כ- 13,250 $ השווים כ- 41,800 ₪. (20% מסך הרזרבות של העמותה).

 

 1. ההסכם עם "קדם הדרכות" טוב לעמותה. השנה התקבלו מ ארבעה ימי עיון כ- 29,000 ₪ . ממליץ להמשיך את הקשר וגם להמשיך בכנסים שנתיים במתכונת הנוכחית.       ההכנסות מימי העיון מאפשרים לנו לסבסד את העלויות של הכנס השנתי, ומותיר בידנו סכום נוסף להמשך הדרך.

 

 

ארנון טל

אוגוסט 2012