העמותה למכשירנות ובקרה ישראל ISA

דו"ח ועדת הביקורת לתקופה 2007/2008

 

מבוא

 פתח הדברים יש לציין שדו"ח ביקורת זה מתייחס לתקופה המכסה את פרק הזמן שעבר

מ- 10/9/2007, תאריך הכנס השנתי האחרון, ועד היום. בתקופה זאת מר אריק ברקאי כיהן כנשיא העמותה, לאחר כניסתו לתפקיד בתאריך 10/9/2007, וחברי הועד היו אלה שנבחרו במהלך הכנס השנתי האחרון (ט. גרנות, ש. לסמן, א. טל, א. שבת, א. קרפף, ע. בן אפרים, ג. ברנדווין, ע. שטרן – כולל חברים בקואופטציה).

 

            נערכה ביקורת תקופתית כנדרש בתקנון העמותה וזאת לקראת הכנס השנתי שעומד להתקיים בתאריך 25/9/2008 בתל אביב. הביקורת מתבססת על שיחות שהיו, פנים אל פנים ודרך הטלפון, בין עורכי הדו"ח לבין הנשיא המכהן מר אריק ברקאי והגזבר מר ארנון טל בחודש אוגוסט 2008. להלן הממצאים לפי הנושאים שנבדקו ונסקרו:

 

 

 1. ישיבות ועד העמותה

 

 • ישיבות פרונטאליות נערכו בתדירות נמוכה ולא קבועה, ובמיוחד בסיום ימי העיון. סך הכל התקיימו 6 - כל חודשיים בממוצע לדעתנו תדירות מספקת כשעליה נוספות פגישות וירטואליות. ישיבות ועד.
 • פרוטוקול מסודר לאחר כל ישיבה פרונטאלית נכתב כנדרש בתקנון, כולל סיכום החלטות (ראה במצ"ל את דו"ח הנשיא) .
 • לא בוצע מעקב החלטות בצורה ממוסדת ולא ניתן לדעת מה מבין ההחלטות שהתקבלו גם יצאו לפועל. נקודה זו חוזרת על עצמה, לצערנו, מזה מספר שנים אך למרות שבכל קדנציה מצהירים על כך שיבוצע מעקב כזה, בפועל הוא לא מבוצע כלל וזה חבל ! על הנשיא, מר אריק ברקאי, לדאוג שמעקב כזה יבוצע לאלתר.
 • אחוז ההשתתפות של חברי הועד בישיבות פרונטאליות היה נמוך ביותר. – בממוצע 70 אחוז לא נראה לי כאחוז נמוך.
 • להבא יש לדאוג לנוהל קבוע וידוע מראש שיסדיר את עניין תדירות המפגשים הפרונטאליים (כגון בכל יום ה' האחרון של כל חודש, כפי שהיה נהוג פעם) – לתשומת ליבו של הנשיא. לאחר דיון ביו חברי הועד הגענו למסקנה שקביעה מראש אינה יעילה לאור העיסוקים הרבים של חברי הועד. הנשיא מזמן ישיבות ומתאם אותם כך שיגיעו מרב המשתתפים וזה בנוסף לדיונים כמעט יומיומיים הנערכים בדוא"ל לגבי נושאים שוטפים.
 • הייתה החלטה לפרסם באתר ה- INTERNET של העמותה את סיכומי הישיבות הפרונטאליות וההחלטות שהתקבלו. אנו רואים חשיבות רבה בפרסומים מסוג זה ובמיוחד יש לשים דגש על מעקב אחר בצוע ההחלטות שהתקבלו. לא ראינו שדבר זה בוצע בפועל. ראה קישור http://www.isa-is.org.il/commity.htm

לפי דברי הנשיא פרסום זה נתקל בהתנגדות מצד מספר מחברי הוועד. כמו כן לפי דבריו "עדיף להשאיר את סיכומי הישיבות חסויים עקב מיעוט המשתתפים ואפרוריות הרעיונות". אנו לעומת זאת בדעה שדווקא פרסום נרחב אולי יעודד יצירתיות מסוימת מצד חברי הוועד שאולי ימצאו לנכון לקחת חלק פעיל יותר בישיבות ולהופיע בהן, פן שמם יפורסם ברבים כ-"לא נוכח"....

 

 

 

 1. פעילויות העמותה

 

 • הייתה הצהרת כוונות ע"י הנשיא עם כניסתו לתפקיד, מבחינת הפעילויות הצפויות, וזאת על בסיס שנתי, במהלך הכנס השנתי שנערך ב- 10/9/2007.
 • במהלך השנה, שהדו"ח הנוכחי מתייחס אליה, נערכו 2 ימי עיון (בתאריכים 21 לנובמבר2 2007 בנושא "שיטות מתקדמות למדידות טמפרטורה", 17 למרץ 2008 בנושא "מערכות שקילה בתעשייה") בהצלחה מרובה, הודות לעבודתם המשותפת והמאומצת של חברי הועד ביחד עם "קדם הדרכה". כמו כן מתוכנן עד סוף השנה יום עיון נוסף.
 • נערכו 3 מחזורים של קורס הסמכה לתקני פיצוץ של ATEX והשתתפו בהם מעל ל100 איש מכל רחבי הארץ.
 • חברי הועד נפגשו עם בוגרי מגמת מכשור ובקרה במכללת רופין , הציגו לפניהם את העמותה וממנו את רישומם לעמותה כסטודנטים כשי לסיום הלימודים ובתקווה שהקשר יימשך.
 • נפתח קורס מכשור ובקרה בסיסי בחסות העמותה. שבוגריו יירשמו עם סיום על חשבון הקורס כחברי עמותה .
 • נמשך בהצלחה שילוב שולחנות תצוגה של חברות, בימי העיון,דבר שללא ספק מוסיף הרבה לתוכן יום העיון עצמו ויש להמשיך בשילוב זה.
 • יש לשים דגש על פעילויות אחרות כגון מפגשים אזוריים. להערכתנו יש מקום לארגן ביקורים במפעלים שונים, דבר שיעשיר את המשתתפים בהם ויביא להיכרויות מקצועיות חדשות. במהלך השנה האחרונה לא התקיים מפגש כזה.
 • השנה הציגה העמותה בביתן תדמיתי במסגרת תערוכת RAX בשיתוף עם "קדם הדרכות", אשר ייצגו נאמנה את העמותה ומטרותיה. כמו כן נרשמו מספר ניכר של חברים חדשים אשר נענו לפנייה והצטרפו לחברי העמותה. יחד עם זאת נמשכת נטישה לא מבוטלת של חברים וותיקים .- בעיקר יש תופעה של רישום לשנה והחברים לא מחדשים לאחר סיום שנה זאת.העמותה ממשיכה בתחום ההסמכה ונמצאת במו"מ עם מכון INERIS הנותנת את חסותה בנושאTraining on Explosion Protection על פי דרישות ATEX לקורס שנערך בארץ.

 

 

 

 1. התקשרויות

 

 • הקשר שנוצר עם חברת "קדם הדרכה" לגבי ארגון ימי העיון ממשיך להיות מוצלח ביותר, ויש לטפחו.
 • הקשר עם המוסף "מכשור ובקרה" של עיתון "תעשיות" ממשיך ו"פינת הנשיא" מנסה לתת ידיעות על המתרחש בעמותה ומשולבים בו דברי "תוכן" ו-"חוכמה". כמו כן הפינה מפורסמת גם באתר האינטרנט של העמותה. להערכתנו פינה זאת אינה מנוצלת דייה לטובת צרכי העמותה, בדומה לנאמר על ידנו בדו"ח משנה שעברה. אנו קוראים לחברי העמותה לכתוב מאמרים ולפרסמם במוסף זה.
 • קשר בין חברי העמותה והאתר המטופח שב- INTERNET מתפתח, בניגוד למה שהיה בשנה שעברה. כאן המקום לחזור ולציין שוב, את תרומתו העשירה של נשיא העמותה היוצא מר שמואל לסמן בפיתוח האתר, תחזוקתו ועדכונו השוטף והפיכתו לאטרקטיבי ומעניין במיוחד.
 • לפני כחמש שנים נבדקה האפשרות לשלב באתר פרסומים של "קדם הדרכה" או חברות מסחריות אחרות. מבחינת הרחבת הפעילות באתר עושה רושם שיוזמה זו הינה מבורכת אך גם השנה דבר לא נעשה לקידום הנושא. על הנשיא לבחון לעומקו עניין זה ולקבל החלטות לכאן או לכאן בתאום עם חברי הוועד. עניין זה קשור גם למעקב החלטות שאינו מבוצע כראוי לאורך זמן.
 • נמשך הקשר עם "המכללה הטכנולוגית רופין" וזאת אחרי נתק של שנים רבות שנמשך עד שנה שעברה. כאמור, נציגי העמותה נפגשו עם בוגרי המכללה, הציגו לפניהם את העמותה ופועלה ורשמו אותם לשנה כחברים. יש צורך למצוא דרכים נוספות כדי לעזור לבוגרים להשתלב . העמותה נרתמה למאמצי העמקת המקצוע והעבירה קדימון (PROMO) לרישום סטודנטים חדשים למכללה. יש לקוות שמאמצים אלה ישאו פרי.

 

 

 1. השקעות וכספים

 

 • השנה ההכנסות וההוצאות בארץ של העמותה היו מימי העיון שנערכו ותערוכת RAX (צוות שטיר). בנוסף קיימת הכנסה שוטפת המשולמת ע"י ISA ארה"ב בתדירות של פעם בשנה על פי מספר החברים הרשומים – כיום רשומים כ-79 חברים בלבד בעמותה). החזר זה מסתכם בכ-700 $ בשנה המשולמים בשני תשלומים.
 • התשלומים של  ISA ארה"ב מבוצעים בדולרים ונשארים במטבע זה בחשבון עו"ש ויתר הכספים מושקעים בקרן נאמנות ובפק"מ שקלי שבועי מתחדש. מדיניות השקעה זו נקבעה ע"י הגזבר לשעבר, מר טוביה גרנות, ונראית סבירה. בעבר נבדקו גם אפיקי השקעה אחרים ע"י הגזבר אך נמצאו כלא מתאימים במיוחד. בכל זאת, מדי פעם רצוי לבדוק אם ניתן להשקיע באפיקים חדשים (רצ"ב דו"ח הגזבר).
 • ההוצאה העיקרית והגדולה של העמותה הייתה במימון הכנס השנתי (כ-10,200 ₪) שנערך ב- 10/9/2007.
 • הוצאות נוספות היו עבור רישום domaın , חידוש אחסון האתר, לרו"ח העמותה ולהשתתפות בתערוכת RAX.
 • לפי החלטת ועד העמותה לשלושה אנשים שמורה זכות החתימה והם: הנשיא (מר אריק ברקאי), הגזבר (מר ארנון טל) והנשיא היוצא (מר שמואל לסמן). כיום בבנק מופיעות דוגמאות החתימה של שמואל לסמן וטוביה גרנות בלבד. יש לצרף אליהם גם את דוגמת החתימה של הנשיא (מר אריק ברקאי) וגם של הגזבר (מר ארנון טל). כמו כן יש לדאוג לביטול חתימתו של הגזבר הקודם (מר טוביה גרנות). יש לדאוג לעדכון רשימת מורשי החתימה שבבנק ללא דיחוי.
 • עד לכתיבת דו"ח נוכחי זה טיוטת דו"ח רואה החשבון האחרונה טרם הגיעה לידנו כך שאין באפשרותנו להתייחס בצורה נאותה למצבה הכספי של העמותה עד לתאריך 31.12.2007.

 

 

 

 1. כנס שנתי

 

הכנס השנתי שאמור להיערך בחודשים ספטמבר/אוקטובר כל שנה, ושהוא גם אירוע חברתי מאד חשוב ומהנה, מתקיים גם השנה בזמן. הועד החליט גם השנה, שיש להטיל את ארגון הכנס לחברת "קדם הדרכה" וזאת לאור ההצלחה של הכנס השנתי בארבע השנים האחרונות. אנו רואים הצדקה בהחלטה זאת גם אם לא נבדקה הצעת מחיר מחברה אחרת. סבסוד הכנס צפוי להיות בסביבות 17,000 ₪ (תלוי במספר המשתתפים – ככל שההשתתפות בפועל תהיה קטנה יותר, הסבסוד יהיה גבוה יותר), שהוא סכום מקובל וסביר בהתחשב שהפעם הכנס נערך במרכז ויש עלויות גבוהות יותר.

 

 

 1. כנס בין-לאומי

 

בראשית שנת 2009 , במסגרת תערוכת ישראכם , יערך כמקובל הכנס הבין לאומי של העמותה והפעם גם תהינה בו חסויות מסחריות.

הכנס הבין-לאומי, המתקיים פעם בשנתיים בחודש ינואר, לא התקיים זה מספר שנים. האחרון בהם היה הכנס הבין-לאומי השישי שהתקיים בינואר 2001 .

התקבלה ע"י ועד העמותה החלטה ולפיה ניתן יהיה לקבל חסות מחברות גדולות לטובת הכנס הבין-לאומי כנהוג בעמותות אחרות, דבר שאולי יאפשר לשפר עמדות מו"מ עם צוות שטיר. לא נראה שהחלטה זו בוצעה בדרך כלשהי. על הנשיא לקחת זאת לתשומת ליבו.

עלינו לציין שאנו רואים חשיבות רבה בקיום הכנס הבין-לאומי האמור בארץ, ולדעתנו על ועד העמותה לעשות הכול ע"מ להמשיך ולקיימו. ואנחנו שמחיםשהמסורת חודשה בהצלחה.

 

 

 1. סיכום

           

 1. יש לציין שניהול העמותה במהלך התקופה שנבדקה היה רציני למדי, דבר המצביע על כך שיש יד מובילה בנושא, ויש לברך על כך. יחד עם זאת מצער מאוד לראות חיכוכים מיותרים בין חברי העמותה שאינם תורמים דבר למטרות האמיתיותיה (ראה את דו"ח הנשיא המצ"ל).לא היו חיכוכים בין חברי הועד, האווירה היא עניינית ונעימה (כפי שנוכחת בביקורך בישיבה האחרונה)
 2. יש לנהל בצורה מסודרת "מעקב החלטות", לקבוע תאריכי יעד לביצוע ההחלטות ולוודא ביצוען.
 3. יש להמשיך ולפתח את אתר העמותה ב-INTERNET, לשלב בו את הפרוטוקולים של הישיבות          ואת ההחלטות שהתקבלו. רצוי להשתמש בו גם למעקב החלטות ווידוי בצוען.
 4. על חברי הועד להמשיך בפעילותם, בתחום של ארגון ימי עיון, ולשלב גם ביקור במפעלי תעשיה (מפגשים אזוריים). רצוי מאד להגיע לארגון לפחות 5-4 ימי עיון והדרכות בשנה .
 5. יש לדאוג לארגן כנס בינלאומי אחת לשנתיים-שלוש בארץ.
 6. יש להסדיר את נושא מורשי החתימה בבנק ללא דיחוי.

 

 

 

 

 

                                                ד"ר ליאו אלצ'ה                         פרץ רוט

 

 

                                                                        ועדת הביקורת

                                                                                    8.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

נספח לדו"ח ביקורת מתאריך אוגוסט 2007

 

 

 

 

 

דו"ח גזבר העמותה

 

 

 

1. ני"ע "דיקלה" אג"ח להמרה, נרכש בזמנו ע"י ד"ר אלצ'ה, נתנה תשואה

   של 33% מ-1/1/04 עד 31/12/06 זאת אומרת כ-11% לשנה בממוצע.

   מציע להשאיר ללא שינוי (46% מסך הרזרבות).

2. יש כ-8000 $ יש לשקול באם להשאיר ב - $, מהווה 16% מסך הרזרבות.

3. פק"מ שבועי מתחדש בשווי של כ-80000 ₪, התשואה היא אפסית, יש

   לשקול האם לקנות ב-60000 ₪ ני"ע. קיים סיכוי לתשואה גבוהה יותר

   אבל גם סיכון של ירידת ערך (80% מסך הרזרבות).

4. ההסכם עם "קדם הדרכות" טוב לעמותה, ממליץ להמשיך וגם להמשיך

   בכנסים שנתיים בעלות נמוכה יותר מבעבר (יש מעט משתתפים,

   ההכנסות מימי העיון מכסים בקירוב את העלויות של הכנס השנתי.

5. בשנת 2007 קבלנו מ"שטיר" 2000 $ עבור תערוכת ישראכם, ממליץ

   להמשיך את הקשר אתם תערוכה אחת בלבד "ישראכם" או "רקס".

 

 

 

טוביה גרנות

01/9/08

 

 


 

 

 

דו"ח נשיא העמותה

 

 

 

שלום רב

מסתיימת לה שנה ראשונה וזה זמן טוב להביט לאחור ולראות את כברת הדרך שעברנו. שנה זו הצטיינה בהשתתפות פעילה של רוב חברי הועד שהציגו נוכחות מרשימה של כ – 70% בישיבות, ומעורבות רבה בפעילות השוטפת . שהייתה לא מועטה:

 • שני ימי עיון בנושא מדידות טמפרטורה ומערכות שקילה בהם השתתפו כמאתים וחמישים איש
 • שלושה מחזורים של קורס הסמכה בנושא הגנת פיצוץ ובהם כ 100 איש קיבלו תעודות ממכון התקנים הצרפתי Ineris .
 • נפגשנו עם בוגרי מגמת מכשור ובקרה במכללת רופין הצגנו פניהם את העמותה והענקנו להם שי , חברות לשנה .
 • בהתאם להחלטות קודמות סיכומי ישיבת הועד מוקמו באתר כך שכל אחד יכול לעיין בהם.
 • נפתח קורס מכשור ובקרה בסיסי בחסות העמותהשבוגריו יירשמו לעמותה כחלק מהקורס.
 • במסגרת יישום החלטת הועד להגברת הנוכחות של העמותה, הוקם ביתן של העמותה בתערוכת RAX , בשיתוף עם "קדם הדרכות". הביתן אויש בתורנות על ידי חברי הועד.
 • יום עיון נוסף בנושא תקשורת אלחוטית בתעשייה יערך בנובמבר שנה זו.
 • הוחל לראשונה בהידוק הקשר עם החברים כאשר בשלב ראשון יופץ דוא"ל חודשי ובו דבר הנשיא לכל חברי העמותה.

 

 

בברכה

אריק ברקאי

נשיא מכהן