העמותה למכשירנות ובקרה ישראל ISA

דו"ח ועדת הביקורת לתקופה 2006/2007

 

 

מבוא

 

בפתח הדברים יש לציין שדו"ח ביקורת זה מתייחס לתקופה המכסה את פרק הזמן שעבר

מ- 14/9/2006 , תאריך הכנס השנתי האחרון, ועד היום. בתקופה זאת מר שמואל לסמן כיהן כנשיא העמותה, לאחר כניסתו לתפקיד בתאריך 28/9/2005, וחברי הועד היו אלה שנבחרו במהלך הכנס השנתי הלפני האחרון (ט. גרנות, א. פיליפ, א. ברקאי, א. טל, א. שבת, א. קרפף, ע. בן אפרים, ג. ברנדווין).

 

            נערכה ביקורת תקופתית כנדרש בתקנון העמותה וזאת לקראת הכנס השנתי שעומד להתקיים בתאריך 10/9/2006 בבית אורן. הביקורת מתבססת על שיחות שהיו, פנים אל פנים ודרך הטלפון, בין עורכי הדו"ח לבין הנשיא המכהן מר שמואל לסמן והגזבר מר טוביה גרנות בחודש אוגוסט 2007. להלן הממצאים לפי הנושאים שנבדקו ונסקרו:

 

 

 1. ישיבות ועד העמותה

 

 • ישיבות פרונטאליות נערכו בתדירות נמוכה ולא קבועה, ובמיוחד בסיום ימי העיון (שנים במספר ושנים צפויים עד סוף השנה).
 • פרוטוקול מסודר לאחר כל ישיבה פרונטאלית לא נכתב כנדרש בתקנון, כולל סיכום החלטות (ראה במצ"ל את דו"ח הנשיא) .
 • לא בוצע מעקב החלטות בצורה ממוסדת ולא ניתן לדעת מה מבין ההחלטות שהתקבלו גם יצאו לפועל. נקודה זו חוזרת על עצמה, לצערנו, מזה מספר שנים אך למרות שבכל קדנציה מצהירים על כך שיבוצע מעקב כזה, בפועל הוא לא מבוצע כלל וזה חבל ! על הנשיא הבא, מר אריק ברקאי, לדאוג שמעקב כזה יבוצע לאלתר.
 • אחוז ההשתתפות של חברי הועד בישיבות פרונטאליות היה נמוך ביותר.  
 • שיטת "הישיבה הוירטואלית" באמצעות הדואר האלקטרוני, שהייתה נהוגה במהלך כהונתה של הוועד הקודם לא אומצה בקרב הועד הנוכחי למרות יתרונותיה של השיטה כפי שאנו רואים זאת.
 • מניסיון הוועד הקודם מתברר ששיטה זאת יעילה יותר ומאפשרת לכל חברי הועד להשתתף בהחלטות/מתן הערות וכך אחוז ההשתתפות בישיבות וירטואליות עלה, בקרב חברי הועד, כמעט ל- 100%.
 • החיסרון של "ישיבה וירטואלית" הנו שאין זמנים קבועים מראש בהם היא מתקיימת.
 • להבא יש לדאוג לנוהל קבוע וידוע מראש שיסדיר את עניין תדירות המפגשים הוירטואליים ו/או הפרונטאליים (כגון בכל יום ה' האחרון של כל חודש, כפי שהיה נהוג פעם) – לתשומת ליבו של הנשיא הנכנס.
 • הייתה החלטה לפרסם באתר ה- INTERNET של העמותה את סיכומי הישיבות (פרונטאליות או וירטואליות) וההחלטות שהתקבלו. אנו רואים חשיבות רבה בפרסומים מסוג זה ובמיוחד יש לשים דגש על מעקב אחר בצוע ההחלטות שהתקבלו.

לפי דברי הנשיא פרסום זה נתקל בהתנגדות מצד מספר מחברי הוועד. כמו כן לפי דבריו "עדיף להשאיר את סיכומי הישיבות חסויים עקב מיעוט המשתתפים ואפרוריות הרעיונות". אנו לעומת זאת בדעה שדווקא פרסום נרחב אולי יעודד יצירתיות מסוימת מצד חברי הוועד שאולי ימצאו לנכון לקחת חלק פעיל יותר בישיבות ולהופיע בהן, פן שמם יפורסם ברבים כ-"לא נוכח"....

 

 

 

 1. פעילויות העמותה

 

 • הייתה הצהרת כוונות ע"י הנשיא עם כניסתו לתפקיד, מבחינת הפעילויות הצפויות, וזאת על בסיס שנתי, במהלך הכנס השנתי שנערך ב- 28/9/2005.
 • במהלך השנה, שהדו"ח הנוכחי מתייחס אליה, נערכו שני ימי עיון (בתאריכים 7/11/2006 בנושא "מכשירי מדידה אנליטיים", 27/6/2007 בנושא "כיול מכשירי מדידה") בהצלחה מרובה, הודות לעבודתם המשותפת והמאומצת של חברי הועד ביחד עם "קדם הדרכה". כמו כן מתוכנן גם שני ימי עיון נוספים עד סוף השנה.
 • שילוב שולחנות תצוגה של חברות, בימי העיון, ללא ספק מוסיף הרבה לתוכן יום העיון עצמו ויש להמשיך בשילוב זה.
 • יש לשים דגש על פעילויות אחרות כגון מפגשים אזוריים. להערכתנו יש מקום לארגן ביקורים במפעלים שונים, דבר שיעשיר את המשתתפים בהם ויביא להיכרויות מקצועיות חדשות. במהלך השנה האחרונה לא התקיים מפגש כזה למרות שהיה ניסיון לעשות זאת במפעל "סולל" – בית שמש.
 • השנה הציגה העמותה בביתן תדמיתי במסגרת תערוכת ISRACHEM בשיתוף עם "קדם הדרכות", אשר ייצגו נאמנה את העמותה ומטרותיה. יש לציין שפעם האחרונה שהעמותה יוצגה בביתן הייתה בשנת 2001. כמו כן נרשמו מספר ניכר של חברים חדשים אשר נענו לפנייה והצטרפו לחברי העמותה. יחד עם זאת נמשכת נטישה לא מבוטלת של חברים וותיקים.
 • העמותה נכנסה בפעם הראשונה לתחום ההסמכה ונמצאת במו"מ עם מכון INERIS ותיתן את חסותה בנושאTraining on Explosion Protection על פי דרישות ATEX לקורס שיערך בארץ.

 

 

 

 1. התקשרויות

 

 • הקשר שנוצא עם חברת "קדם הדרכה" לגבי ארגון ימי העיון ממשיך להיות מוצלח ביותר, ויש לטפחו.
 • הקשר עם המוסף "מכשור ובקרה" של עיתון "תעשיות" ממשיך ו"פינת הנשיא" מנסה לתת ידיעות על המתרחש בעמותה ומשולבים בו דברי "תוכן" ו-"חוכמה". כמו כן הפינה מפורסמת גם באתר האיטרנט של העמותה. להערכתנו פינה זאת אינה מנוצלת דייה לטובת צרכי העמותה, בדומה לנאמר על ידנו בדו"ח משנה שעברה. אנו קוראים לחברי העמותה לכתוב מאמרים ולפרסמם במוסף זה.
 • קשר בין חברי העמותה והאתר המטופח שב- INTERNET אינו מתפתח, בניגוד למה שהיה בשנה שעברה, ולא קיימות פניות אליו. כאן המקום לחזור ולציין שוב, את תרומתו העשירה של נשיא העמותה מר שמואל לסמן בפיתוח האתר, תחזוקתו ועדכונו השוטף והפיכתו לאטרקטיבי ומעניין במיוחד.
 • לפני כארבע שנים נבדקה האפשרות לשלב באתר פרסומים של "קדם הדרכה" או חברות מסחריות אחרות. מבחינת הרחבת הפעילות באתר עושה רושם שיוזמה זו הינה מבורכת אך גם השנה דבר לא נעשה לקידום הנושא. על הנשיא הנבחר לבחון לעומקו עניין זה ולקבל החלטות לכאן או לכאן בתאום עם חברי הוועד. עניין זה קשור גם למעקב החלטות שאינו מבוצע כראוי לאורך זמן.
 • העמותה נתנה חסות ל- ISRACHEM וקיבלה תמורה כספית בשביל חסות זו.
 • חודש הקשר, לפני למעלה משנה, עם "המכללה הטכנולוגית רופין" אחרי נתק של שנים רבות. לאחרונה נרתמה העמותה למאמצי העמקת המקצוע והעבירה קדימון (PROMO) לרישום סטודנטים חדשים למכללה. יש לקוות שמאמצים אלה ישאו פרי.

 

 

 1. השקעות וכספים

 

 • השנה ההכנסות בארץ של העמותה היו יממי העיון שנערכו וחסות לתערוכת ISRACHEM (צוות שטיר). בנוסף קיימת הכנסה שוטפת המשולמת ע"י ISA ארה"ב בתדירות של פעם בשנה (17% החזר מדמי החבר המשולמים לעמותת האם – כיום רשומים כ-80 חברים בעמותה).
 • התשלומים של  ISA ארה"ב מבוצעים בדולרים ונשארים במטבע זה בחשבון עו"ש ויתר הכספים מושקעים בקרן נאמנות ובפק"מ שקלי שבועי מתחדש. מדיניות השקעה זו נקבעה ע"י הגזבר מר טוביה גרנות ונראית סבירה. נבדקו גם אפיקי השקעה אחרים ע"י הגזבר אך נמצאו כלא מתאימים במיוחד. בכל זאת, מדי פעם רצוי לבדוק אם ניתן להשקיע באפיקים חדשים (רצ"ב דו"ח הגזבר).
 • ההוצאה העיקרית והגדולה של העמותה הייתה במימון הכנס השנתי (כ-9,000 ₪) .
 • הוצאות נוספות היו עבור רישום domaın , חידוש אחסון האתר ולרו"ח העמותה.
 • לפי החלטת ועד העמותה לשלושה אנשים שמורה זכות החתימה והם: הנשיא (מר שמואל לסמן), הגזבר (מר טוביה גרנות) והנשיא היוצא (מר ארנון טל). כיום בבנק מופיעות דוגמאות החתימה של שמואל לסמן וטוביה גרנות בלבד. יש לצרף אליהם גם את דוגמת החתימה של הנשיא המיועד (מר אריק ברקאי)וגם של הגזבר הבא (מר ארנון טל). יש לדאוג לעדכון רשימת מורשי החתימה שבבנק ללא דיחוי.
 • עד לכתיבת דו"ח נוכחי זה טיוטת דו"ח רואה החשבון האחרונה טרם הגיעה לידנו כך שאין באפשרותנו להתייחס בצורה נאותה למצבה הכספי של העמותה עד לתאריך 31.12.2006.

 

 

 

 1. כנס שנתי

 

הכנס השנתי שאמור להיערך בחודשים ספטמבר/אוקטובר כל שנה, ושהוא גם אירוע חברתי מאד חשוב ומהנה, מתקיים גם השנה בזמן. הועד החליט גם השנה, שיש להטיל את ארגון הכנס לחברת "קדם הדרכה" וזאת לאור ההצלחה של הכנס השנתי בשלוש השנים האחרונות. אנו רואים הצדקה בהחלטה זאת גם אם לא נבדקה הצעת מחיר מחברה אחרת. סבסוד הכנס צפוי להיות בסביבות 10,000 ₪ (תלוי במספר המשתתפים – ככל שההשתתפות בפועל תהיה קטנה יותר, הסבסוד יהיה גבוה יותר), שהוא סכום מקובל וסביר.

 

 

 1. כנס בין-לאומי

 

הכנס הבין-לאומי, המתקיים פעם בשנתיים בחודש ינואר, לא התקיים זה מספר שנים. האחרון בהם היה הכנס הבין-לאומי השישי שהתקיים בינואר 2001 . השנה בתאריך 14.2.2007 התקיים הכנס האמור. בהקשר לזה יש לבדוק האם רצוי להיצמד בהמשך לצוות שטיר לתערוכת ISRACHEM כפי שהיה עד כה .

התקבלה ע"י ועד העמותה החלטה ולפיה ניתן יהיה לקבל חסות מחברות גדולות לטובת הכנס הבין-לאומי כנהוג בעמותות אחרות, דבר שאולי יאפשר לשפר עמדות מו"מ עם צוות שטיר. לא נראה שהחלטה זו בוצעה בדרך כלשהי. על הנשיא הנכנס לקחת זאת לתשומת ליבו.

עלינו לציין שאנו רואים חשיבות רבה בקיום הכנס הבין-לאומי האמור בארץ, ולדעתנו על ועד העמותה לעשות הכול ע"מ להמשיך ולקיימו.

 

 

 1. סיכום

           

 1. יש לציין שניהול העמותה במהלך התקופה שנבדקה היה רציני למדי, דבר המצביע על כך שיש יד מובילה בנושא, ויש לברך על כך. יחד עם זאת מצער מאוד לראות חיכוכים מיותרים בין חברי העמותה שאינם תורמים דבר למטרות האמיתיותיה (ראה את דו"ח הנשיא המצ"ל).
 2. יש לנהל בצורה מסודרת "מעקב החלטות", לקבוע תאריכי יעד לביצוע ההחלטות ולוודא ביצוען.
 3. יש להמשיך ולפתח את אתר העמותה ב-INTERNET, לשלב בו את הפרוטוקולים של הישיבות          ואת ההחלטות שהתקבלו. רצוי להשתמש בו גם למעקב החלטות ווידוי בצוען.
 4. על חברי הועד להמשיך בפעילותם, בתחום של ארגון ימי עיון, ולשלב גם ביקור במפעלי תעשיה (מפגשים אזוריים). רצוי מאד להגיע לארגון לפחות 5-4 ימי עיון בשנה .
 5. יש לדאוג לארגן כנס בינלאומי אחת לשנתיים בארץ.
 6. יש להסדיר את נושא מורשי החתימה בבנק ללא דיחוי.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ד"ר ליאו אלצ'ה                         פרץ רוט

 

 

                                                                        ועדת הביקורת

                                                                                     8.2007

 

 

 

 

 

ביקורת2007

 

 

                                                                                                                       

 

נספח לדו"ח ביקורת מתאריך אוגוסט 2007

 

 

 

 

 

דו"ח גזבר העמותה

 

 

 

1. ני"ע "דיקלה" אג"ח להמרה, נרכש בזמנו ע"י ד"ר אלצ'ה, נתנה תשואה

   של 33% מ-1/1/04 עד 31/12/06 זאת אומרת כ-11% לשנה בממוצע.

   מציע להשאיר ללא שינוי (46% מסך הרזרבות).

2. יש כ-8000 $ יש לשקול באם להשאיר ב - $, מהווה 16% מסך הרזרבות.

3. פק"מ שבועי מתחדש בשווי של כ-80000 ₪, התשואה היא אפסית, יש

   לשקול האם לקנות ב-60000 ₪ ני"ע. קיים סיכוי לתשואה גבוהה יותר

   אבל גם סיכון של ירידת ערך (80% מסך הרזרבות).

4. ההסכם עם "קדם הדרכות" טוב לעמותה, ממליץ להמשיך וגם להמשיך

   בכנסים שנתיים בעלות נמוכה יותר מבעבר (יש מעט משתתפים,

   ההכנסות מימי העיון מכסים בקירוב את העלויות של הכנס השנתי.

5. בשנת 2007 קבלנו מ"שטיר" 2000 $ עבור תערוכת ישראכם, ממליץ

   להמשיך את הקשר אתם תערוכה אחת בלבד "ישראכם" או "רקס".

 

 

 

טוביה גרנות

14/8/07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דו"ח נשיא העמותה

 

 

 

שלום רב

בהמשך לשיחתנו מצ"ב סיכום ישיבת וועד (סוערת) שנערכה בחודש יוני 2007.

למעט ישיבת וועד זו לא נערכו כל ישיבות גם לאחר ימי העיון.

לדעתי הדבר נובע מהיחסים העכורים ורבי המשקעים הבין אישיים. דוגמאות ? - בבקשה:

 

לאחר חילופי מהלומות מילוליות (עלוקות מוצצי דם, רביצה בין המשפתיים ועוד) נכנס וועד העמותה לתסמונת בלתי מובנת.

 

הכנס הבין לאומי (ה-7) נערך על ידי קומץ המשוגעים לדבר כאשר יתר חברי הוועד מתעלמים לחלוטין ובאופן תמוה. למרות זאת הוענק אות יקיר העמותה למר אדלר על פועלו

 

ביתן העמותה במסגרת הישראכם אוייש על ידי קדם הדרכות ובחלק מהזמן על ידי. כל קריאותי למתנדבים לא נענו. כולל תחינותי לשיתוף בעיצוב או בעימוד שלטים.

ולמרות זאת הניבה הפעולה רישום של כ- 20 חברי עמותה חדשים אולם מנגד נמשכת הנטישה כלומר אנשים אינם מחדשים חברותם והופכים למעמד של Active Grace ומשם החוצה.

 

 

כיוון שפעילות העמותה התנדבותית ביסודה אין אפשרות לכפות עשייה על איש.

 

 

באם הדבר נתון היה לסמכותי הייתי מפזר את כל הוועד ומשאיר אך ורק את הפונקציות הבאות:

 

נשיא מכהן

 

נשיא נבחר

 

נשיא לשעבר

 

ספסל מתנדבים \אורחים.

 

חייבים לדעתי להיות ישירים ו"להניח הכל על השולחן" - אף אחד מתוארי התפקידים של חברי וועד  העמותה לא מיושם בפועל לא קשרי חברים ולא יחסי חוץ או כינויים בומבסטים אחרים וריקים מתוכן.

 

אולם כמו מתוך תיבת פנדורה שבה הושלכו כל התחלואים על האנושות - שמתוכה המריאה לבסוף יונה צחורה המסמלת את התקווה- כך גם אנו צריכים להפיק לקחים ולהמשיך בתקווה הלאה

 

או לחילופין להתאים את פעילות העמותה לתנאים המשתנים.

 

בברכה

שמואל לסמן

נשיא מסיים הקדנציה