העמותה הבינלאומית לאוטומציה – (ISA) ישראל דו"ח ועדת הביקורת לתקופה 2011/2012

מבוא
בפתח הדברים יש לציין שדו"ח ביקורת זה מתייחס לתקופה המכסה את פרק הזמן שעבר
מ- 22/9/2011, תאריך הכנס השנתי האחרון, ועד היום. בתקופה זאת מר גיורא ברנדווין כיהן כנשיא העמותה, לאחר כניסתו לתפקיד בתום הכנס השנתי האחרון, וחברי ועד העמותה היו איציק שבת, א. ברקאי, ש. לסמן, א. טל, ע. בן אפרים, ע. שטרן.

קרא עוד > דו"ח ועדת הביקורת לתקופה 2011/2012

העמותה למכשירנות ובקרה – ישראל –ISA דו"ח ועדת הביקורת לתקופה 2007/2008

מבוא
פתח הדברים יש לציין שדו"ח ביקורת זה מתייחס לתקופה המכסה את פרק הזמן שעבר
מ- 10/9/2007, תאריך הכנס השנתי האחרון, ועד היום. בתקופה זאת מר אריק ברקאי כיהן כנשיא העמותה, לאחר כניסתו לתפקיד בתאריך 10/9/2007, וחברי הועד היו אלה שנבחרו במהלך הכנס השנתי האחרון (ט. גרנות, ש. לסמן, א. טל, א. שבת, א. קרפף, ע. בן אפרים, ג. ברנדווין, ע. שטרן – כולל חברים בקואופטציה).

קרא עוד > דו"ח ועדת הביקורת לתקופה 2007/2008

העמותה למכשירנות ובקרה – ישראל –ISA דו"ח ועדת הביקורת לתקופה 2006/2007

מבוא
בפתח הדברים יש לציין שדו"ח ביקורת זה מתייחס לתקופה המכסה את פרק הזמן שעבר
מ- 14/9/2006 , תאריך הכנס השנתי האחרון, ועד היום. בתקופה זאת מר שמואל לסמן כיהן כנשיא העמותה, לאחר כניסתו לתפקיד בתאריך 28/9/2005, וחברי הועד היו אלה שנבחרו במהלך הכנס השנתי הלפני האחרון (ט. גרנות, א. פיליפ, א. ברקאי, א. טל, א. שבת, א. קרפף, ע. בן אפרים, ג. ברנדווין).

קרא עוד > דו"ח ועדת הביקורת לתקופה 2006/2007

דו"ח ועדת הביקורת לתקופה 2005/2006

מבוא

בפתח הדברים יש לציין שדו"ח ביקורת זה מתייחס לתקופה המכסה את פרק הזמן שעבר
מ- 28/9/2005 , תאריך הכנס השנתי האחרון, ועד היום. בתקופה זאת מר שמואל לסמן כיהן כנשיא העמותה, לאחר כניסתו לתפקיד בתאריך 28/9/2005, וחברי הועד היו אלה שנבחרו במהלך הכנס השנתי האחרון (ט. גרנות, א. פיליפ, א. ברקאי, א. טל, א. שבת, א. קרפף, ע. בן אפרים, ג. ברנדווין).

קרא עוד > דו"ח ועדת הביקורת לתקופה 2005/2006

דו"ח ועדת הביקורת לתקופה 2004/2005

מבוא

בפתח הדברים יש לציין שדו"ח ביקורת זה מתייחס לתקופה המכסה את פרק הזמן שעבר
מ- 21/10/2004 , תאריך הכנס השנתי האחרון, ועד היום. בתקופה זאת מר ארנון טל המשיך לכהן כנשיא העמותה, לאחר כניסתו לתפקיד בתאריך 21/1/2003, וחברי הועד היו אלה שנבחרו במהלך הכנס השנתי לפני האחרון (ט. גרנות, ש. לסמן, א. פיליפ, א. ברקאי, ז. רבינוביץ', א. שבת, א. קרפף, ע. בן אפרים).

קרא עוד > דו"ח ועדת הביקורת לתקופה 2004/2005

דו"ח ועדת הביקורת לתקופה 2003/2004

מבוא

בפתח הדברים יש לציין שדו"ח ביקורת זה מתייחס לתקופה המכסה את פרק הזמן שעבר
מ- 18/9/2003 , תאריך הכנס השנתי האחרון, ועד היום. בתקופה זאת מר ארנון טל המשיך לכהן כנשיא העמותה, לאחר כניסתו לתפקיד בתאריך 21/1/2003, אך חברי הועד היו אלה שנבחרו במהלך הכנס השנתי האחרון
(ט. גרנות, ש. לסמן, א. פיליפ, א. ברקאי, ז. רבינוביץ', א. שבת, א. קרפף, ע. בן אפרים).

קרא עוד > דו"ח ועדת הביקורת לתקופה 2003/2004