לפרטים נוספים: עלמה הדרכה
טלפון 03-5781411
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הקורסים נפתחים בתל-אביב(מרכז),  באר שבע (דרום).

מטרת הקורס: הקניית יידע במערכות מכשור ובקרה, הכרת מבנה ומרכיבי הבקר ושילוב בתהליכי המפעל

קהל היעד: העוסקים בנושאי מכשור והבקרה התעשייתית עובדי אחזקה וייצור במפעלים, חשמלאים, אנשי מכשור בקרה ומכטרוניקה, טכנאים מהנדסים והנדסאים, מנהלי מוצר, כלל הצוות הטכני במפעלים

מתכונת הקורס: שישה מפגשים, פעם בשבוע, בשעות 9:00-16:00.

רקע ומטרה
הקניית יידע במערכות מכשור ובקרה, הכרת מבנה ומרכיבי הבקר ושילוב בתהליכי המפעל

קהל היעד
העוסקים בנושאי מכשור והבקרה התעשייתית עובדי אחזקה וייצור במפעלים, חשמלאים, אנשי מכשור
בקרה ומכטרוניקה, טכנאים מהנדסים והנדסאים, מנהלי מוצר, כלל הצוות הטכני במפעלים

נושאי לימוד
מבנה מערכת הבקרה
דיאגרמת המלבנים של חוג בקרה – חוג פתוח/חוג סגור
מרכיבי חוג הבקרה – תהליך, מדידה, אלמנט בקרה סופי, בקר
האותות הפיסיקליים בחוג הבקרה – מתח, זרם, תקשורת
יחידות פיסקליות והמרתן

מדידות נפוצות בתהליכים
מפלס, לחץ, טמפרטורה וספיקה
עקרונות המדידה
סוגי חיישנים, מתמרים ומשדרים
התקנה נכונה בתהליך הייצור

יחידות הפעלה
בוכנות לינאריות וסיבוביות, וסתי לחץ,
מתמרי I\P , מבוא לשסתומי בקרה וממקמים
positioner , ווסתי תדר ומהירות.

בקר תהליך
תפקיד הבקר בתהליך
הכרת סוגי הבקרים :דו מצבי on-off ,
בקר יחסי בקר אינטגרלי I ובקר ניגזרתי D .
שילובי המרכיבים: PI,PD, PID ,
עקרונות כיול בקרים והתאמתם לתהליך

מתכונת הלימודים
באר-שבע: שישה מפגשים בימי חמישי בשעות 8:30-15:30
תל אביב: שישה מפגשים בימי ב' בשעות 9:00-16:00

בסיום הקורס, תוענק תעודה למשתתפים שעמדו בתנאי הקורס
התעודה מטעם העמותה הבינלאומית לאוטומציה ISA

שכר לימוד

5,000 ₪ + מע"מ.
4500 ₪ + מע"מ לחברי התאחדות התעשיינים.
המחיר כולל כיבוד בוקר וצהריים.

לפרטים נוספים: עלמה הדרכה
טלפון 03-5781411
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.